//////

Rozkwit okresu klasycznego w Grecji

Budownictwo i architektura wraz ze sztuką europejską mają swoje korzenie w klasycyzmie, zaczerpniętym właśnie z tego okresu rozwoju sztuki greckiej. Jest drugim z etapów, na które składa się pełnia sztuki Grecji. Wszystko powstawało na terenach, które obecnie znajdują się na terenie dzisiejszej Mezopotamii. Punktem kulminacyjnym, który rozpoczną ten szlachetny dział w historii jest bitwa pod Salaminą. Tymczasem koniec jest połączony wraz ze śmiercią Aleksandra Macedońskiego. Po tym wydarzeniu nastąpił stopniowe rozczłonkowanie całego imperium. Okres klasyczny jest dzielony. Miejmy też świadomość, że sam podział czasu jest dodatkowo podzielony. Rozróżnia się etap wczesno klasycystyczny, który bezpośrednio połączony jest z początkiem drugiej wojny perskiej, ponieważ rozpoczęła się w tym okresie odbudowa zniszczonych Aten. Okres klasyczny był związany z działalnością Peryklesa. Tymczasem okres późnoklasyczny obejmował czas po zakończeniu wojen peloponeskich. Był to również czas włączenia Grecji do Imperium Aleksandra Wielkiego.

Comments are closed.