//////

Pochodzenie nazwy: modernizm

Modernizm, jako kierunek w budownictwie i sztuce ma swoje korzenie we Francji. Również jego nazwa tam właśnie się ukształtowała. Oznaczała bowiem nowoczesność i charakteryzowała swoisty sposób działania i formę bytu. Określenie to konkurowało z funkcjonalizmem, który dzisiaj ma nieco węższe znaczenie. Innym pochodnym był racjonalizm, który z kolei mówił o całej, racjonalistycznej tradycji, sięgającej XIX wieku. We wczesnych latach stosowano też określenie: architektura nowoczesna. To jednak odnosiło się również do postmodernizmu. Okazuje się bowiem, że modernizm w architekturze nie jest identyczny i jednoznaczny z tym samym określeniem w sztuce i literaturze, ponieważ tutaj prym wiodła secesja. Musimy jednak przyznać, że piękne i do granic funkcjonalne monumenty przykuwają wzrok i są natchnieniem dla artystów. Swoje surowe kształty modernizm zawdzięcza przede wszystkim umiłowaniu do odpowiedzialnego projektowania, które za swój cel stawia przydatność i funkcję.

Comments are closed.