//////

Okres hellenistyczny w starożytnej Grecji

Okresem hellenistycznym nazywamy ostatni moment rozkwitu w dziejach antycznej Grecji. Dotyczy to zarówno sztuki, jak i budownictwa, architektury. Jako początek przyjmuje się śmierć Aleksandra Macedońskiego w roku 323 p.n.e., a koniec symbolizuje podbój niezależnego państwa, jakim był Egip. Okazuje się bowiem, ze podboje Aleksandra Wielkiego rozprzestrzeniły zasięg działania sztuki i architektury greckiej. Wiele z podbitych państw już wcześniej posiadało bardzo bogate tradycje kulturowe. Wszystko wymieszało się za sprawą przenikania elementów greckich i orientalnych. Wraz z ekspansją terytorialną zaczęły powstawać coraz to nowe ośrodki, w których spuścizna kultury greckiej była pielęgnowana. Wystąpił rozkwit nauk przyrodniczych i filozofii. Nastąpiło skupienie się na człowieku, na jego rozwoju od niemowlęctwa aż do późnej starości. Tymczasem klasyczna harmonia musiała ustąpić miejsca ekspresji. Do dziś możemy podziwiać piękno tych pozostałości. Warto choć raz w życiu spotkać się z tego typu pamiątkami po zamierzchłych czasach.

Comments are closed.