//////

Konstruktywizm w architekturze

Prąd zwany konstruktywizmem, który jasno i wyraźnie określił swoją formę w budownictwie charakteryzował się przede wszystkim podkreśleniem cech samej konstrukcji danego obiektu. Opierało się to na teorii, która deklarowała estetyczną wartość budowli, jako logicznej zasadzie konstrukcji. W bardziej szerokim znaczeniu o konstruktywizmie mówimy, odnosząc się do wszelkich dzieł architektonicznych, które po prostu eksponują zamysł artysty, ukazując strukturę budynku. Cechami charakterystycznymi są wyszukane układy konstrukcji, które niejednokrotnie opierają się na generalnym pomyśle. Dawało to bowiem ogromne pole do popisu głównie w budowlach centralnych. Chętnie tez korzystano z kratownic i cięgien. Konstruktywizm cechował się celowością użytych materiałów i perfekcjonizmem planu. Stosowano obliczenia podparte osiągnięciami współczesnej nauki. Musimy jednak pamiętać, że styl ten w swoich postanowieniach nie dąży do pełni abstrakcji. Opierał się głównie na efektach kontrastu pomiędzy elementami ciężkimi i lekkimi. Sugerował też przezwyciężenie grawitacji. Zasady obejmowały początkowo anonimowość architektury i wchłonięcie metod przemysłowych, co wiązało się ściśle z marksistowskimi ideami społecznymi.

Comments are closed.