//////

Czym jest postmodernizm?

Architektura i budownictwo XX i XXI wieku to ogół prądów, które odcięły się grubą linią od modernizmu. W odróżnieniu od swojego poprzednika nie zauważamy w postmodernizmie ambicji awangardowych. Przedkładane jest natomiast komponowanie i łączenie nad poszukiwanie. Podstawowymi założeniami postmodernizmu jest pluralizm i złożoność. Według przedstawicieli tego gatunku architektura nie musi ulegać jakimkolwiek zmianom związanym z upływem ducha czasu i postępem technologicznym. Musi więc zależeć od kontekstu, nastroju i osobistych upodobań. Słowo postmodernizm zostało po raz pierwszy użyte przez Josepha Hadnuta, w roku 1945. Słowem tym określić można wszelkie prądy, które maja tendencje historyzujące. Rozwój tego typu architektury był związany z protestem przeciw wcześniejszym nurtom. Ważne więc było aby łączyć funkcjonalność z miejscowymi wzorcami historycznymi. Tymczasem za oceanem, w USA chciano uzyskać wysoką reprezentacyjność i nadać architekturze doniosłego znaczenia.

Comments are closed.