//////

Czym jest architektura organiczna?

Jest to kierunek w modernistycznym budownictwie, który zakłada, że architektura powinna być kształtowana w swoistej analogii do natury. Cechuje ją płynność i plastyczność względem kształtowanej formy i wzorowanie się nieraz na organizmach żywych. Prąd ten rozwinął się na początku XX wieku. Miał swój wielki rozkwit w katach 50 i 60. W założeniach postulowano przede wszystkim o porzuceniu dawnych schematów. Wśród wyróżniających się architektów na uwagę zasługuje Louis Sullivan. Według niego samo kształtowanie się architektury nie polega na nadawaniu formy, ale na doszukaniu się jej rzeczywistego kształtu, na odnalezieniu go. O ile funkcjonalistyczny prąd modernizmu korzystał z analogii do przyrody, twórcy organicznej architektury naśladowali ją dosłownie. Uważali przy tym nierzadko, że samo projektowanie powinno stawać się częścią przyrody. Jednakże ten nurt zawsze już pozostał w cieniu stylu międzynarodowego, delikatnie tylko odciskając swoje znamię na obiektach użyteczności publicznej, takich jak kościoły czy teatry.

Comments are closed.