//////

Charakterystyka okresu archaicznego w Grecji

W budownictwie greckim okres archaiczny to pierwszy z nurtów, jakie wyszczególniamy w tej charakterystyce. Jest najstarszym z trzech etapów rozwoju sztuki w okolicy basenu Morza Egejskiego. Początki sięgają aż najazdu Dorów na Peloponez w XII wieku. To zdarzenie bezpośrednio jest łączone z upadkiem kultury mykeńskiej. Koniec natomiast okresu archaicznego jest powiązany z początkiem drugiej wojny perskiej, a dokładnie przypieczętowany został bitwą pod Salaminą i zniszczeniem Aten w roku 480p.n.e. Okres archaiczny dzieli si na cztery przedziały czasowe. Nosiły one nazwę: okresu ciemnego, okresu wczesno-archaicznego, dojrzałego archaizmu i późnego archaizmu. Niestety nie zachowało się zbyt wiele artefaktów, które można by przytoczyć na dowód rozkwitu architektury i sztuki w tym czasie. Jednakże zwoje papieru i drobne pozostałości pozwalają archeologom snuć pewne przypuszczenia. Warto więc wybrać się do Grecji, aby na własne oczy doświadczyć zetknięcia się z tym zamierzchłym okresem.

Comments are closed.