//////

Charakterystyczne cechy secesji

Secesja, jako jeden z bardziej barwnych kierunków w dziejach architektury i budownictwa stanowiła swoista próbę stworzenia nowego stylu, nie odnosząc się tym samym bezpośrednio do historii. Skupiała się wyłącznie na estetyce i natchnieniu projektanta, twórcy. Taki sposób tworzenia został silnie skrytykowany przez współczesnych, którzy zawsze podkreślali, że poprzednie style miały swój konkretny sposób powstawania. Według nich ważna była tu rzekoma ewolucja pewnych wyznaczników, czego nie można było przypisać samej secesji. Cechowała ja bowiem abstrakcyjna forma i bogata ornamentyka. Oprócz czołowych architektów, którzy wyznaczali rozwój kierunki, ów styl ograniczał się głównie do zdobnictwa. Ważnym było, że secesja pozostawiała inżynierom sprawy konstrukcji i funkcjonalności. Bardzo łatwo to zaobserwować w budownictwie mieszkaniowym, gdzie rozwiązania urbanistyczne i rzuty mieszkań cechowała zgodność z praktyką XIX wieku. Wszelkie budynki publiczne, pomimo iż wykazywały się innowacyjnością, korzystały mimo to z wątków zarówno romantycznych, jak i neoromańskich, czy neogotyckich.

Comments are closed.

Mapa strony