//////

Architektura starożytnej Grecji

W starożytnej Grecji sztuka i budownictwo rodziły się i powstawały z popiołów upadłej kultury mykeńskiej. Upadek był spowodowany najazdem Dorów. Czas który historycznie obejmuje to okres od około 1200 roku p.n.e. do I wieku p.n.e. Wraz z licznymi podbojami Rzymu kultura grecka nie zakończyła się definitywnie. Wciąż trwały antyczne wzorce, a artyści tworzyli z pasją. Najczęściej kopiowali znane dzieła greckie. To dzięki temu zachował się wygląd rzeźb które możemy dziś odtworzyć, stąd wiemy, jak wszystko się kształtowało. I właśnie sztuka grecka wywarła ogromny wpływ na sztukę rzymską, odciskając na niej niezatarte piętno. Możemy jednak do dziś z zapartym tchem podziwiać wpływy, które po sobie zostawiła. Sam czas trwania jest dzielony na poszczególne okresy. Wyróżniamy okres archaiczny, klasyczny i hellenistyczny. Każdy etap ma swoiste piękno, którego czas porywa również dzisiejszych architektów. Z pewnością warto obejrzeć pozostałości i zabytki po tym cudownym dla kultury europejskiej okresie.

Comments are closed.